NYHETT!!   Koppla EnterSale till din webbsida !

OUR MAIN

EnterSale är godkänt enligt Skatteverkets krav

NYHETT!!   Koppla EnterSale till din modern webbsida !

EnterSale Webshop

testa att ändra i den :  Admin EnterSale

           Namn: admin
           Pass: webshoptest

Connect EnterSale to your simple homepage !

EnterSale webshop

test to change : Admin EnterSale

Name: uadmin
Pass: a5d2min

Vi har specifika system för:

  • Restaurang
  • Kaffe
  • Frisör
  • Deck hotel
  • Uthyrningsverksamhet
  • Valuta växling
  • Livs
  • Detaljhandel
  • Företag med fakturering

ENTERSALE

EnterSale Android

Order Android

Test EnterSale Mini

Butik windows

BOOKING

Taxi Android

Bokning Android

Bokning Windows

Boka Admin WEB

Boka Klient WEB

TAXI:      1. Ladda ner appen.   Starta.   Första koden: 9999.    Ange bilnummer (3 sifror)   exampel: 235.    Ange förarens kod: 1111.   Tryck OK.    Gå sedan till ”MAP”

2. Centralen:   gå till:

http://entersale.be/taxi23/mapnew.php

->  här får du in beställningarna och din bil 235.